WakuWaku Japan

WakuWaku Japan

button

Oshin

©NHK

DRAMA Sub.
 • Facebook
 • Twitter

Drama WOMAN

Oshin

Jadwal

 • Agu 21(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep151

 • Agu 21(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep152

 • Agu 22(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep151

 • Agu 22(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep152

 • Agu 22(Sel) 9.30am - 9.50am

  Ep151

 • Agu 22(Sel) 9.50am - 10.10am

  Ep152

 • Agu 22(Sel) 12.30pm - 12.50pm

  Ep151

 • Agu 22(Sel) 12.50pm - 1.10pm

  Ep152

 • Agu 22(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep153

 • Agu 22(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep154

 • Agu 23(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep153

 • Agu 23(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep154

 • Agu 23(Rab) 9.30am - 9.50am

  Ep153

 • Agu 23(Rab) 9.50am - 10.10am

  Ep154

 • Agu 23(Rab) 12.30pm - 12.50pm

  Ep153

 • Agu 23(Rab) 12.50pm - 1.10pm

  Ep154

 • Agu 23(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep155

 • Agu 23(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep156

 • Agu 24(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep155

 • Agu 24(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep156

 • Agu 24(Kam) 9.45am - 10.05am

  Ep155

 • Agu 24(Kam) 10.05am - 10.25am

  Ep156

 • Agu 24(Kam) 1.00pm - 1.20pm

  Ep155

 • Agu 24(Kam) 1.20pm - 1.40pm

  Ep156

 • Agu 24(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep157

 • Agu 24(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep158

 • Agu 25(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep157

 • Agu 25(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep158

 • Agu 25(Jum) 9.30am - 9.50am

  Ep157

 • Agu 25(Jum) 9.50am - 10.10am

  Ep158

 • Agu 25(Jum) 12.30pm - 12.50pm

  Ep157

 • Agu 25(Jum) 12.50pm - 1.10pm

  Ep158

 • Agu 25(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep159

 • Agu 25(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep160

 • Agu 26(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep159

 • Agu 26(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep160

 • Agu 26(Sab) 9.30am - 9.50am

  Ep159

 • Agu 26(Sab) 9.50am - 10.10am

  Ep160

 • Agu 26(Sab) 12.30pm - 12.50pm

  Ep159

 • Agu 26(Sab) 12.50pm - 1.10pm

  Ep160

 • Agu 26(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep161

 • Agu 26(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep162

 • Agu 27(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep161

 • Agu 27(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep162

 • Agu 27(Min) 9.30am - 9.50am

  Ep161

 • Agu 27(Min) 9.50am - 10.10am

  Ep162

 • Agu 27(Min) 12.30pm - 12.50pm

  Ep161

 • Agu 27(Min) 12.50pm - 1.10pm

  Ep162

 • Agu 28(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep163

 • Agu 28(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep164

 • Agu 28(Sen) 8.40pm - 9.00pm

  Ep165

 • Agu 29(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep163

 • Agu 29(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep164

 • Agu 29(Sel) 5.40am - 6.00am

  Ep165

 • Agu 29(Sel) 9.30am - 9.50am

  Ep163

 • Agu 29(Sel) 9.50am - 10.10am

  Ep164

 • Agu 29(Sel) 10.10am - 10.30am

  Ep165

 • Agu 29(Sel) 12.30pm - 12.50pm

  Ep163

 • Agu 29(Sel) 12.50pm - 1.10pm

  Ep164

 • Agu 29(Sel) 1.10pm - 1.30pm

  Ep165

 • Agu 29(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep166

 • Agu 29(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep167

 • Agu 29(Sel) 8.40pm - 9.00pm

  Ep168

 • Agu 30(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep166

 • Agu 30(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep167

 • Agu 30(Rab) 5.40am - 6.00am

  Ep168

 • Agu 30(Rab) 9.30am - 9.50am

  Ep166

 • Agu 30(Rab) 9.50am - 10.10am

  Ep167

 • Agu 30(Rab) 10.10am - 10.30am

  Ep168

 • Agu 30(Rab) 12.30pm - 12.50pm

  Ep166

 • Agu 30(Rab) 12.50pm - 1.10pm

  Ep167

 • Agu 30(Rab) 1.10pm - 1.30pm

  Ep168

 • Agu 30(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep169

 • Agu 30(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep170

 • Agu 30(Rab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep171

 • Agu 31(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep169

 • Agu 31(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep170

 • Agu 31(Kam) 5.40am - 6.00am

  Ep171

 • Agu 31(Kam) 9.30am - 9.50am

  Ep169

 • Agu 31(Kam) 9.50am - 10.10am

  Ep170

 • Agu 31(Kam) 10.10am - 10.30am

  Ep171

 • Agu 31(Kam) 12.30pm - 12.50pm

  Ep169

 • Agu 31(Kam) 12.50pm - 1.10pm

  Ep170

 • Agu 31(Kam) 1.10pm - 1.30pm

  Ep171

 • Agu 31(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep172

 • Agu 31(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep173

 • Agu 31(Kam) 8.40pm - 9.00pm

  Ep174

 • Sep 1(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep172

 • Sep 1(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep173

 • Sep 1(Jum) 5.40am - 6.00am

  Ep174

 • Sep 1(Jum) 9.30am - 9.50am

  Ep172

 • Sep 1(Jum) 9.50am - 10.10am

  Ep173

 • Sep 1(Jum) 10.10am - 10.30am

  Ep174

 • Sep 1(Jum) 12.30pm - 12.50pm

  Ep172

 • Sep 1(Jum) 12.50pm - 1.10pm

  Ep173

 • Sep 1(Jum) 1.10pm - 1.30pm

  Ep174

 • Sep 1(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep175

 • Sep 1(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep176

 • Sep 1(Jum) 8.40pm - 9.00pm

  Ep177

 • Sep 2(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep175

 • Sep 2(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep176

 • Sep 2(Sab) 5.40am - 6.00am

  Ep177

 • Sep 2(Sab) 9.30am - 9.50am

  Ep175

 • Sep 2(Sab) 9.50am - 10.10am

  Ep176

 • Sep 2(Sab) 10.10am - 10.30am

  Ep177

 • Sep 2(Sab) 12.30pm - 12.50pm

  Ep175

 • Sep 2(Sab) 12.50pm - 1.10pm

  Ep176

 • Sep 2(Sab) 1.10pm - 1.30pm

  Ep177

 • Sep 2(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep178

 • Sep 2(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep179

 • Sep 2(Sab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep180

 • Sep 3(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep178

 • Sep 3(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep179

 • Sep 3(Min) 5.40am - 6.00am

  Ep180

 • Sep 3(Min) 10.00am - 10.20am

  Ep178

 • Sep 3(Min) 10.20am - 10.40am

  Ep179

 • Sep 3(Min) 10.40am - 11.00am

  Ep180

 • Sep 3(Min) 1.00pm - 1.20pm

  Ep178

 • Sep 3(Min) 1.20pm - 1.40pm

  Ep179

 • Sep 3(Min) 1.40pm - 2.00pm

  Ep180

 • Sep 4(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep181

 • Sep 4(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep182

 • Sep 4(Sen) 8.40pm - 9.00pm

  Ep183

 • Sep 5(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep181

 • Sep 5(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep182

 • Sep 5(Sel) 5.40am - 6.00am

  Ep183

 • Sep 5(Sel) 9.30am - 9.50am

  Ep181

 • Sep 5(Sel) 9.50am - 10.10am

  Ep182

 • Sep 5(Sel) 10.10am - 10.30am

  Ep183

 • Sep 5(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep184

 • Sep 5(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep185

 • Sep 5(Sel) 8.40pm - 9.00pm

  Ep186

 • Sep 6(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep184

 • Sep 6(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep185

 • Sep 6(Rab) 5.40am - 6.00am

  Ep186

 • Sep 6(Rab) 9.30am - 9.50am

  Ep184

 • Sep 6(Rab) 9.50am - 10.10am

  Ep185

 • Sep 6(Rab) 10.10am - 10.30am

  Ep186

 • Sep 6(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep187

 • Sep 6(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep188

 • Sep 6(Rab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep189

 • Sep 7(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep187

 • Sep 7(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep188

 • Sep 7(Kam) 5.40am - 6.00am

  Ep189

 • Sep 7(Kam) 9.30am - 9.50am

  Ep187

 • Sep 7(Kam) 9.50am - 10.10am

  Ep188

 • Sep 7(Kam) 10.10am - 10.30am

  Ep189

 • Sep 7(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep190

 • Sep 7(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep191

 • Sep 7(Kam) 8.40pm - 9.00pm

  Ep192

 • Sep 8(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep190

 • Sep 8(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep191

 • Sep 8(Jum) 5.40am - 6.00am

  Ep192

 • Sep 8(Jum) 9.30am - 9.50am

  Ep190

 • Sep 8(Jum) 9.50am - 10.10am

  Ep191

 • Sep 8(Jum) 10.10am - 10.30am

  Ep192

 • Sep 8(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep193

 • Sep 8(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep194

 • Sep 8(Jum) 8.40pm - 9.00pm

  Ep195

 • Sep 9(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep193

 • Sep 9(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep194

 • Sep 9(Sab) 5.40am - 6.00am

  Ep195

 • Sep 9(Sab) 9.30am - 9.50am

  Ep193

 • Sep 9(Sab) 9.50am - 10.10am

  Ep194

 • Sep 9(Sab) 10.10am - 10.30am

  Ep195

 • Sep 9(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep196

 • Sep 9(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep197

 • Sep 9(Sab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep198

 • Sep 10(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep196

 • Sep 10(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep197

 • Sep 10(Min) 5.40am - 6.00am

  Ep198

 • Sep 10(Min) 10.00am - 10.20am

  Ep196

 • Sep 10(Min) 10.20am - 10.40am

  Ep197

 • Sep 10(Min) 10.40am - 11.00am

  Ep198

 • Sep 11(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep199

 • Sep 11(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep200

 • Sep 11(Sen) 8.40pm - 9.00pm

  Ep201

 • Sep 12(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep199

 • Sep 12(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep200

 • Sep 12(Sel) 5.40am - 6.00am

  Ep201

 • Sep 12(Sel) 9.45am - 10.05am

  Ep199

 • Sep 12(Sel) 10.05am - 10.25am

  Ep200

 • Sep 12(Sel) 10.25am - 10.45am

  Ep201

 • Sep 12(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep202

 • Sep 12(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep203

 • Sep 12(Sel) 8.40pm - 9.00pm

  Ep204

 • Sep 13(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep202

 • Sep 13(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep203

 • Sep 13(Rab) 5.40am - 6.00am

  Ep204

 • Sep 13(Rab) 9.30am - 9.50am

  Ep202

 • Sep 13(Rab) 9.50am - 10.10am

  Ep203

 • Sep 13(Rab) 10.10am - 10.30am

  Ep204

 • Sep 13(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep205

 • Sep 13(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep206

 • Sep 13(Rab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep207

 • Sep 14(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep205

 • Sep 14(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep206

 • Sep 14(Kam) 5.40am - 6.00am

  Ep207

 • Sep 14(Kam) 9.30am - 9.50am

  Ep205

 • Sep 14(Kam) 9.50am - 10.10am

  Ep206

 • Sep 14(Kam) 10.10am - 10.30am

  Ep207

 • Sep 14(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep208

 • Sep 14(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep209

 • Sep 14(Kam) 8.40pm - 9.00pm

  Ep210

 • Sep 15(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep208

 • Sep 15(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep209

 • Sep 15(Jum) 5.40am - 6.00am

  Ep210

 • Sep 15(Jum) 9.30am - 9.50am

  Ep208

 • Sep 15(Jum) 9.50am - 10.10am

  Ep209

 • Sep 15(Jum) 10.10am - 10.30am

  Ep210

 • Sep 15(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep211

 • Sep 15(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep212

 • Sep 15(Jum) 8.40pm - 9.00pm

  Ep213

 • Sep 16(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep211

 • Sep 16(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep212

 • Sep 16(Sab) 5.40am - 6.00am

  Ep213

 • Sep 16(Sab) 9.35am - 9.55am

  Ep211

 • Sep 16(Sab) 9.55am - 10.15am

  Ep212

 • Sep 16(Sab) 10.15am - 10.35am

  Ep213

 • Sep 16(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep214

 • Sep 16(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep215

 • Sep 16(Sab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep216

 • Sep 17(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep214

 • Sep 17(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep215

 • Sep 17(Min) 5.40am - 6.00am

  Ep216

 • Sep 17(Min) 10.00am - 10.20am

  Ep214

 • Sep 17(Min) 10.20am - 10.40am

  Ep215

 • Sep 17(Min) 10.40am - 11.00am

  Ep216

 • Sep 18(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep217

 • Sep 18(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep218

 • Sep 18(Sen) 8.40pm - 9.00pm

  Ep219

 • Sep 19(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep217

 • Sep 19(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep218

 • Sep 19(Sel) 5.40am - 6.00am

  Ep219

 • Sep 19(Sel) 9.30am - 9.50am

  Ep217

 • Sep 19(Sel) 9.50am - 10.10am

  Ep218

 • Sep 19(Sel) 10.10am - 10.30am

  Ep219

 • Sep 19(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep220

 • Sep 19(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep221

 • Sep 19(Sel) 8.40pm - 9.00pm

  Ep222

 • Sep 20(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep220

 • Sep 20(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep221

 • Sep 20(Rab) 5.40am - 6.00am

  Ep222

 • Sep 20(Rab) 9.30am - 9.50am

  Ep220

 • Sep 20(Rab) 9.50am - 10.10am

  Ep221

 • Sep 20(Rab) 10.10am - 10.30am

  Ep222

 • Sep 20(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep223

 • Sep 20(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep224

 • Sep 20(Rab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep225

 • Sep 21(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep223

 • Sep 21(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep224

 • Sep 21(Kam) 5.40am - 6.00am

  Ep225

 • Sep 21(Kam) 9.30am - 9.50am

  Ep223

 • Sep 21(Kam) 9.50am - 10.10am

  Ep224

 • Sep 21(Kam) 10.10am - 10.30am

  Ep225

 • Sep 21(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep226

 • Sep 21(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep227

 • Sep 21(Kam) 8.40pm - 9.00pm

  Ep228

 • Sep 22(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep226

 • Sep 22(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep227

 • Sep 22(Jum) 5.40am - 6.00am

  Ep228

 • Sep 22(Jum) 10.15am - 10.35am

  Ep226

 • Sep 22(Jum) 10.35am - 10.55am

  Ep227

 • Sep 22(Jum) 10.55am - 11.15am

  Ep228

 • Sep 22(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep229

 • Sep 22(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep230

 • Sep 22(Jum) 8.40pm - 9.00pm

  Ep231

 • Sep 23(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep229

 • Sep 23(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep230

 • Sep 23(Sab) 5.40am - 6.00am

  Ep231

 • Sep 23(Sab) 10.30am - 10.50am

  Ep229

 • Sep 23(Sab) 10.50am - 11.10am

  Ep230

 • Sep 23(Sab) 11.10am - 11.30am

  Ep231

 • Sep 23(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep232

 • Sep 23(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep233

 • Sep 23(Sab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep234

 • Sep 24(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep232

 • Sep 24(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep233

 • Sep 24(Min) 5.40am - 6.00am

  Ep234

 • Sep 24(Min) 10.00am - 10.20am

  Ep232

 • Sep 24(Min) 10.20am - 10.40am

  Ep233

 • Sep 24(Min) 10.40am - 11.00am

  Ep234

 • Sep 25(Sen) 8.00pm - 8.20pm

  Ep235

 • Sep 25(Sen) 8.20pm - 8.40pm

  Ep236

 • Sep 25(Sen) 8.40pm - 9.00pm

  Ep237

 • Sep 26(Sel) 5.00am - 5.20am

  Ep235

 • Sep 26(Sel) 5.20am - 5.40am

  Ep236

 • Sep 26(Sel) 5.40am - 6.00am

  Ep237

 • Sep 26(Sel) 11.00am - 11.20am

  Ep235

 • Sep 26(Sel) 11.20am - 11.40am

  Ep236

 • Sep 26(Sel) 11.40am - 12.00pm

  Ep237

 • Sep 26(Sel) 8.00pm - 8.20pm

  Ep238

 • Sep 26(Sel) 8.20pm - 8.40pm

  Ep239

 • Sep 26(Sel) 8.40pm - 9.00pm

  Ep240

 • Sep 27(Rab) 5.00am - 5.20am

  Ep238

 • Sep 27(Rab) 5.20am - 5.40am

  Ep239

 • Sep 27(Rab) 5.40am - 6.00am

  Ep240

 • Sep 27(Rab) 10.30am - 10.50am

  Ep238

 • Sep 27(Rab) 10.50am - 11.10am

  Ep239

 • Sep 27(Rab) 11.10am - 11.30am

  Ep240

 • Sep 27(Rab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep241

 • Sep 27(Rab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep242

 • Sep 27(Rab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep243

 • Sep 28(Kam) 5.00am - 5.20am

  Ep241

 • Sep 28(Kam) 5.20am - 5.40am

  Ep242

 • Sep 28(Kam) 5.40am - 6.00am

  Ep243

 • Sep 28(Kam) 10.45am - 11.05am

  Ep241

 • Sep 28(Kam) 11.05am - 11.25am

  Ep242

 • Sep 28(Kam) 11.25am - 11.45am

  Ep243

 • Sep 28(Kam) 8.00pm - 8.20pm

  Ep244

 • Sep 28(Kam) 8.20pm - 8.40pm

  Ep245

 • Sep 28(Kam) 8.40pm - 9.00pm

  Ep246

 • Sep 29(Jum) 5.00am - 5.20am

  Ep244

 • Sep 29(Jum) 5.20am - 5.40am

  Ep245

 • Sep 29(Jum) 5.40am - 6.00am

  Ep246

 • Sep 29(Jum) 10.45am - 11.05am

  Ep244

 • Sep 29(Jum) 11.05am - 11.25am

  Ep245

 • Sep 29(Jum) 11.25am - 11.45am

  Ep246

 • Sep 29(Jum) 8.00pm - 8.20pm

  Ep247

 • Sep 29(Jum) 8.20pm - 8.40pm

  Ep248

 • Sep 29(Jum) 8.40pm - 9.00pm

  Ep249

 • Sep 30(Sab) 5.00am - 5.20am

  Ep247

 • Sep 30(Sab) 5.20am - 5.40am

  Ep248

 • Sep 30(Sab) 5.40am - 6.00am

  Ep249

 • Sep 30(Sab) 10.30am - 10.50am

  Ep247

 • Sep 30(Sab) 10.50am - 11.10am

  Ep248

 • Sep 30(Sab) 11.10am - 11.30am

  Ep249

 • Sep 30(Sab) 8.00pm - 8.20pm

  Ep250

 • Sep 30(Sab) 8.20pm - 8.40pm

  Ep251

 • Sep 30(Sab) 8.40pm - 9.00pm

  Ep252

 • Okt 1(Min) 5.00am - 5.20am

  Ep250

 • Okt 1(Min) 5.20am - 5.40am

  Ep251

 • Okt 1(Min) 5.40am - 6.00am

  Ep252

Cast

Ayako Kobayashi, Yuko Tanaka, Nobuko Otowa

Tinjauan

Oshin adalah seorang gadis dari keluarga petani miskin di Yamagata. Ia diserahkan sebagai pelayan keluarga lain untuk ditukarkan dengan sekarung beras.
Kita akan menyaksikan perjuangan Oshin untuk bertahan hidup di era Meiji (awal 1900-an) hingga era Showa, masa yang penuh pergolakan karena perang. Melalui perjuangan Oshin, kita akan menyaksikan bagaimana hidup seorang wanita, ikatan keluarga, serta arti perdamaian di tengah zaman perang.

Deretan
DRAMA